Word

Utveckling i Word

ANMAQ erbjuder utveckling av företagsanpassade Wordmallar utformade i enlighet med företagets grafiska profil. Mallarna byggs vanligtvis på så sätt att användardata läses in per automatik i dokument baserade på mallen. Dokument baserade på en mall är också lätta att fylla i då man vanligtvis bygger in kontroller i mallen så att användarna enkelt kan stega sig igenom dokumentet till de positioner som ska fyllas i.


ANMAQ utvecklar Wordmallar för bland andra Volkswagen Group Sverige, Strängbetong och WTW men åtar sig självfallet också uppdrag från mindre företag.