Power BI

Dashboards i Power BI

Det du ser ovan är en interaktiv dashboard skapad i Power BI. Den visar de videor som är de fem mest populära på YouTube-kanalen ANMAQ Excel vad gäller antal visningar och ackumulerad visningstid. Det vänstra diagrammet är interaktivt. Genom att välja ett visst årtal i diagrammet kan du se utfallet för just det året.


Vad är Power BI?

Power BI Desktop är en app från Microsoft med vilken du kan göra dataanalys och skapa interaktiva dashboards. Du kan sedan publicera dina dashboards i Power BI-tjänsten. Möjligheten finns sedan också att, som ovan, publicera dashboards på webben.


Konsulttjänster i Power BI

ANMAQ erbjuder konsulttjänster i Power BI. Du kan få hjälp med import av data, bearbetning av data, de visualiseringar av dina data som du önskar och även publicering både på tjänsten Power BI och på webben.