Wordmallar

Wordmallar från ANMAQ
Utveckling av Wordmallar

ANMAQ erbjuder utveckling av företagsanpassade Wordmallar utformade i enlighet med företagets grafiska profil. Mallarna byggs vanligtvis på så sätt att användardata läses in per automatik i dokument baserade på mallen. Dokument baserade på en mall är också lätta att fylla i då man vanligtvis bygger in kontroller i mallen så att användarna enkelt kan stega sig igenom dokumentet till de positioner som ska fyllas i.


ANMAQ utvecklar Wordmallar för bland andra Volkswagen Group Sverige, Strängbetong och WTW men åtar sig självfallet också uppdrag från mindre företag.Olika typer av WordmallarTyper av Wordmallar

ANMAQ erbjuder alla typer av Wordmallar. Wordmall med inledande visning av formulär är en mycket effektiv variant då man kan låta data från formuläret skrivas in på flera olika ställen i det resulterande dokumentet. Wordmall med ifyllbara fält som användaren snabbt kan förflytta sig mellan med ett tangenttryck är också en populär variant och den kan förstås kombineras med den först nämnda varianten.


En väl genomtänkt Wordmall kan också konverteras till ett ifyllbart pdf-formulär.


ANMAQ erbjuder även Wordmallar som smidigt hämtar data från Excel, till exempel en tabell, som infogas i det resulterande dokumentet.